جراحی بینی باز

جراحی بینی باز

همانطور که می دانید پزشکان برای انجام عمل بینی از دو روش باز و بسته بهره می گیرند که انتخاب هر یک از این روش ها به فاکتورهایی همچون میزان ایرادات بینی ، پیچیدگی جراحی بینی ، صلاحدید پزشک و انتظارات بیماران بستگی دارد. از

ادامه مقاله